BURS BAŞVURUSU

Burs başvurusu için istenilen belgeler ve burs başvuru formu aşağıda listelenmiştir.

Aşağıdaki forma, burs başvuru formunun doldurulmuş hali ve istenilen belgelerin taranmış hali eklenerek burs başvuru işlemi yapılabilecektir.

Ayrıca gerekli belgeler ve burs başvuru formu doldurularak vakıf adresine bizzat başvuru da yapılabilir.

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
  1.  Üniversite Kazandı belgesi (Yeni kazananlar için)
  2.  Öğrenci Belgesi (Disiplin kaydını gösterir olması)
  3.  Transkript (Son durumu gösteren-güncel)
  4.  Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5.  Gelir Durumu Belgesi (Ailede çalışanların maaş bordroları kopyası)
  6.  Anne veya baba çalışmıyorsa SGK dan kayıtlı olmadığına dair belge
  7.  Adli Sicil Belgesi

* Zorunlu Alanlar