YÖNETİM KURULU

Vakıf Başkanı 

Mustafa Kemal BATTAL

Başkan Vekili

A. Yaşar BAKAL

Genel Sekreter

Erdal SARAÇOĞLU

Muhasip Üye

Abdullah BAKAL

Üye

Gülen BAYILLIOĞLU

Üye

Halis TUNA

Üye

Ali TANIŞ

Üye

Hakkı ALAYBEYOĞLU

Üye

Doç. Dr. İhsan Uğur DELİKANLI